om yogavad är yoga?

Yoga är en levande tradition, med rötter i Indien, vars tekniker (fysiska positioner och rörelser, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker) leder till frigörande av stress, stelhet och spänningar i kropp och psyke och ytterst till insikt om oss själva. Ordet yoga är sanskrit och betyder förening, helhet, harmoni - att utveckla ett harmoniskt samspel mellan kroppen, sinnet och själen.

Det främsta syftet med yoga har alltid varit att uppnå ett högre medvetandetillstånd (samadhi), en direkt varseblivning av varandets väsen, det absoluta och oföränderliga. Yoga praktiseras även utifrån andra syften, till exempel för att förbättra hälsan och relationen till omvärlden, familjen och samhället samt för det allmänna välbefinnandet.

I dag kommer människor till yogan av flera olika anledningar: för att lära sig hantera stress eller ryggont, för mental och fysisk träning, men också som ett sökande efter ett bättre sätt att leva i stort. Vår tid kräver ett verksamt instrument som yoga för att hantera problem, konflikter, hälsa och relationer. Med yogans hjälp aktiveras och stärks våra inre fysiska och mentala resurser med ett mer balanserat och harmoniskt liv som följd.

Var och en praktiserar yoga helt utifrån individuella förutsättningar och motiv. Alla kan välja de övningar och delar av yoga som passar just dem. Det är den egna, subjektiva upplevelsen och syftet som är det viktiga: därför kan yoga vara olika saker för olika människor.

OM MJUKYOGA

Mjukyoga är anpassad för dig som vill och behöver ta det lite lugnare, till exempel på grund av smärta, stress eller sjukdom.

MIN YOGATRADITION

Hela Din Hälsa lär ut klassisk yoga enligt den indiska traditionen Satyananda Yoga, även kallad Bihar School of Yoga.