satyananda yoga

 


" Yoga is a discipline to improve the quality of life; a philosophy to attain peace. If you want to experience health, if you want to experience peace and if you want to evolve, make yoga a part of your lifestyle "

– SWAMI SATYANANDA

Om satyananda yoga


Satyananda Yoga kallas även för Bihar School of Yoga efter området i Indien

 Där traditionen grundades, och två av dess ashram ligger än idag.


läs mer om Satyananda Yoga nedan.

En klassisk, holistisk yogaform

Satyananda Yoga är en klassisk yogaform. Den inkluderar fem traditionella yogainriktningar som utvecklades i Indien för många tusen år sedan - Hatha yoga, Raja yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, samt Jnana Yoga. Du kan läsa mer om dessa fem yogainriktningar längre ner på sidan. 

Satyananda Yoga är också en holistisk yogaform. Den inkluderar hela människan, inte bara kroppen, utan inbegriper en medvetenhet om alla aspekter av vårt varande - det fysiska, mentala och emotionella.

Satyananda Yoga ger på så sätt yogautövaren redskap att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.


en yogalektions upplägg

En Satyananda Yoga-lektion inkluderar fyra delmoment. (Läs mer om respektive moment på Satyananda Yoga Sveriges hemsida via länkarna.)
  1. Asana - fysiska övningar (kroppsrörelser & positioner)
  2. Pranayama - andningstekniker
  3. Yoga nidra - en liggande djupavslappningsteknik
  4. Meditation - koncentrations- och meditationstekniker
Med dessa fyra moment som hör till yoga har du tränat och berört hela dig.

En mindfulness-baserad tradition

Medvetenhet - eller mindfulness - är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet - att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden. 

Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu - sin kropp, sina tankar och känslor. Att acceptera sig själv som man är, är en viktig tantrisk princip, och en förutsättning för möjligheten att förändras. Förändring, i den mån den behövs, inträffar sedan som en naturlig konsekvens av ett regelbundet utövande av yoga och meditation.

Yogaövningar som utförs med uppmärksamhet och medvetenhet har en avslappnande påverkan på alla plan - fysiskt, mentalt och emotionellt. Vidare leder övningar till frigörande av stress, avlägsnande av stelhet och spännningar i kropp och sinne, och ytterst till insikt om vår sanna natur.

DE FEM YOGAinriktningarna INOM SATYANANDA YOGA

Var och en av dessa ger möjlighet till ett ökat medvetande och andlig mognad.
Tillsammans berör de alla aspekter det innebär att vara människa.

hatha yoga

För att rena och stärka kroppen och sinnet.
Bland annat asana (fysiska övningar), pranayama (andningstekniker)
och mudras (hand-/kroppshållningar).


raja yoga

För förståelse och kontroll över sinnet. 
Mental träning i form av attityder, avslappning,
koncentration och meditation.

bhakti yoga

För känslomässig stabilitet och kanalisering av emotioner.
Bland annat kirtan (musikmeditation)
och mantra chanting.

karma yoga

För närvaro, uppmärksamhet 
och generositet.
Meditation i handling, osjälviskt tjänande.

jnana yoga

För mental stabilitet, visdom och självinsikt. 
        Bland annat självstudier och reflektion över frågor som "Vem är jag?".
SATYANANDA YOGAS GRUNDARE OCH NUVARANDE ANDLIGE LEDARE

Satyananda Yoga utvecklades av Swami Satyananda Saraswati (till höger i bild) som grundade Bihar School of Yoga i Rishikesh, Munger på 1960-talet. Därav kallas traditionen även ibland Bihar School of Yoga. Swami Satyanandas lärare/guru var Swami Sivananda (i mitten i bild) som lärde ut integralyoga (helhetsyoga). Den nuvarande andlige ledaren vid Bihar School of Yoga är Swami Niranjananda Saraswati (till vänster i bild). 

Den yoga som jag undervisar i följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga. Satyananda Yoga lär ut de ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år.

OM YOGA

Ordet yoga är sanskrit och betyder förening, helhet, harmoni - att utveckla ett harmoniskt samspel mellan kroppen, sinnet och själen.

OM MJUKYOGA

Mjukyoga är anpassad för dig som vill och behöver ta det lite lugnare, till exempel på grund av smärta, stress eller sjukdom.